Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
EP PP — Εργαλείο πληροφόρησης, φιλικό προς τον χρήστη, σχετικά με τα σχέδια κανο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/2020/OP/0012
EP PP — Εργαλείο πληροφόρησης, φιλικό προς τον χρήστη, σχετικά με τα σχέδια κανονισμού 2 για την πρόσβαση οχημάτων στο αστικό και...
Σύμφωνα με τον στόχο να δοθεί στους χρήστες των οδών η δυνατότητα να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα συστήματα πρόσβασης στο αστικό και περιφερειακό περιβάλλον, η δράση θα στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών των οδών (1) βελτιώνοντας την παροχή πληροφοριών, (2) διευκολύνοντας την πρόσβαση στις πόλεις για ξένους οδηγούς π.χ. προκειμένου να αποφευχθεί η προεγγραφή και (3) διευκολύνοντας τον έλεγχο συμμόρφωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1000000.00 EUR
1000000.00 EUR
60000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
60000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/11/2020 00:00
19/01/2021 16:00
20/01/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 252-634476
Διορθωτικό
28/12/2020 00:00
2020/S 235-579097
Διορθωτικό
02/12/2020 00:00
2020/S 228-560796
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/11/2020 00:00