Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με το δυναμικό διπλής χρήσης των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/02/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2014/019.
Μελέτη σχετικά με το δυναμικό διπλής χρήσης των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ).
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών για μελέτη σχετικά με το δυναμικό διπλής χρήσης των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/12/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
16/02/2015 23:59
26/02/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 246-433069
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/12/2014 00:00