Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια και συντήρηση ενός αεριοχρωματογράφου υψηλής ανάλυσης (HRGC) σε συνδυα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2020/OP/1716
Προμήθεια και συντήρηση ενός αεριοχρωματογράφου υψηλής ανάλυσης (HRGC) σε συνδυασμό με ανιχνευτή μάζας υψηλής ανάλυσης με δίδυμη...
Προμήθεια και συντήρηση ενός αεριοχρωματογράφου υψηλής ανάλυσης (HRGC) σε συνδυασμό με ανιχνευτή μάζας υψηλής ανάλυσης με MS/MS. Αυτό το όργανο θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση περίπλοκων δειγμάτων νερού, π.χ. λύματα από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, παράκτια και θαλάσσια ύδατα για τον προσδιορισμό των επιμέρους συστατικών.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
600,000.00 EUR
600,000.00 EUR
38433100
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
38433100
50000000
38432210
38000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/07/2020 00:00
01/09/2020 16:00
03/09/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 162-391384
Διορθωτικό
21/08/2020 00:00
2020/S 133-325270
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/07/2020 00:00