Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανιχνευτές γερμανίου
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2020/OP/1727
Ανιχνευτές γερμανίου
Ανιχνευτές γερμανίου ψυχόμενοι με ηλεκτρισμό με υγρό άζωτο για φασματοσκοπία γάμμα υψηλής ανάλυσης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
600,000.00 EUR
600,000.00 EUR
38300000
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
38300000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/07/2020 00:00
31/08/2020 10:00
02/09/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 138-338264
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/07/2020 00:00