Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποστήριξης πυρηνικής ασφαλείας και αξιολογήσεις
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2020/OP/1730
Υπηρεσίες υποστήριξης πυρηνικής ασφαλείας και αξιολογήσεις
Το JRC-Geel είναι πυρηνική εγκατάσταση κατηγορίας I στο Βέλγιο. Ως τέτοια, ισχύουν αυστηρές νομικές απαιτήσεις. Οι υπηρεσίες που ζητούνται είναι εξειδικευμένες και απαιτούν άριστη γνώση της πυρηνικής νομοθεσίας του Βελγίου και των πρακτικών κανόνων εφαρμογής του. Αυτή η διαδικασία σύναψης συμβάσεων αφορά την παροχή βοήθειας προς το JRC-Geel στον τομέα των υπηρεσιών υποστήριξης πυρηνικής ασφάλειας και των αξιολογήσεων και της ανταλλαγής επιχειρησιακών εμπειριών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
98113100
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
98113100
79140000
71317210
79417000
71241000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/07/2020 00:00
31/08/2020 16:00
02/09/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 139-340907
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/07/2020 00:00