Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή φυσικού αερίου για τα κτίρια στα οποία στεγάζονται ή/και τα οποία διαχειρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/02/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OIB.DR.2/PO/2014/072/636.
Παροχή φυσικού αερίου για τα κτίρια στα οποία στεγάζονται ή/και τα οποία διαχειρίζονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στην περιοχή...
Η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή φυσικού αερίου για τα κτίρια στα οποία στεγάζονται ή/και τα οποία διαχειρίζονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που βρίσκονται στην περιοχή της πρωτεύουσας των Βρυξελλών και στα περίχωρα. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα κτίρια στα οποία στεγάζεται ή/και τα οποία διαχειρίζεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/12/2014 00:00
03/02/2015 17:30
03/02/2015 17:30
09/02/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 246-433085
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/12/2014 00:00