Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εμπειρογνωμοσύνη σε ρυθμιστικά θέματα και θέματα πολιτικής για τα δικαιώματα των...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG for Internal Policies of the Union (IPOL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/11/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
IP/C/FEMM/FWC/2020-069
Εμπειρογνωμοσύνη σε ρυθμιστικά θέματα και θέματα πολιτικής για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων
Η σύμβαση-πλαίσιο καλύπτει την παροχή ανεξάρτητων συμβουλών εμπειρογνωμόνων για διάφορα τρέχοντα και αναδυόμενα ζητήματα στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1500000.00 EUR
1500000.00 EUR
79110000
RD11
BE100
Όροι συμμετοχής
Όσον αφορά την παρούσα διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ζητά αποδεικτικά της κατάστασης και της νομικής ικανότητας κατά το παρόν στάδιο της διαδικασίας, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να το πράξει σε μεταγενέστερο στάδιο, εάν κριθεί απαραίτητο.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/09/2020 00:00
10/11/2020 12:00
12/11/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 185-445511
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/09/2020 00:00