Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή υβριδικά πολυλειτουργικά μεταϋλ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
20.RTI.OP.111
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή υβριδικά πολυλειτουργικά μεταϋλικά για εφαρμογές στην Άμυνα (HiMMODA -Hybrid Multifunctional...
Τα υβριδικά πολυλειτουργικά μεταϋλικά, όταν θα διατεθούν, θα έχουν ανώτερη λειτουργικότητα σε σύγκριση με τα μεταϋλικά «μίας λειτουργίας», συνδυάζοντας διάφορες λειτουργίες (π.χ. σε τομείς οπτοηλεκτρονικών και ραδιοσυχνοτήτων) σε μία μονάδα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε οφέλη από άποψη μεγέθους, βάρους και ισχύος - και κόστος.Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να μελετήσει και να αναλύσει την εφαρμογή υβριδικών πολυλειτουργικών μεταϋλικών σε συγκεκριμένους τομείς άμυνας. Σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας μοναδικής εξακρίβωσης της δυνατότητας υλοποίησης της προτεινόμενης λύσης, η οποία ανταποκρίνεται, μέσω της χρήσης κατάλληλων μεταϋλικών, σε δύσκολες απαιτήσεις πολυλειτουργικότητας. Η εξακρίβωση της δυνατότητας υλοποίησης της προτεινόμενης λύσης πρέπει να είναι αρθρωτή, ώστε να προσαρμόζεται σε διάφορες διαμορφώσεις απαιτήσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1500000.00 EUR
1500000.00 EUR
73430000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
79419000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/07/2020 00:00
14/10/2020 16:00
15/10/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 141-345719
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/07/2020 00:00