Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών μετακόμισης, διακίνησης φορτίου και συναφείς υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06B50/2020/M036
Παροχή υπηρεσιών μετακόμισης, διακίνησης φορτίου και συναφείς υπηρεσίες
Η σύμβαση καλύπτει την παροχή υπηρεσιών μετακόμισης, διακίνησης φορτίου και συναφείς υπηρεσίες για το συγκρότημα κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο ανάδοχος θα δεσμευτεί ότι θα διαθέτει περιστασιακά έναν εξωτερικό ανυψωτήρα για τη φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων κατ' αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79620000
BE10
Όροι συμμετοχής
Εγγραφή στο επαγγελματικό ή στο εμπορικό μητρώο και/ή ειδική άδεια στη χώρα εγκατάστασης, ή ιδιότητα μέλους σε επαγγελματικό οργανισμό.
— ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών ύψους 2 000 000 EUR στον τομέα που σχετίζεται με τη σύμβαση,— ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων σύμφωνα με τη χρήση στον σχετικό τομέα στο κατάλληλο επίπεδο.
— οικονομικές καταστάσεις (ετήσια έκθεση) των δύο τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί,— ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Ελάχιστη εμπειρία τριών ετών του υποψηφίου σε παρόμοιες παροχές υπηρεσιών με αυτές που απαιτούνται για την εν λόγω σύμβαση.
Κατάλογος των κυριότερων υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί και των κυριότερων παραδόσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία τρία έτη, με ένδειξη της αξίας, της ημερομηνίας και του πελάτη, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, συνοδευόμενος από δηλώσεις των πελατών.
Σημεία αναφοράς
03/08/2020 00:00
30/09/2020 12:00
01/10/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 148-362160
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/08/2020 00:00