Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ENER/D3/2020-245 Εφαρμογή των προδιαγραφών ετοιμότητας και αντίδρασης σε περίπτω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/LUX/2020/OP/0017
ENER/D3/2020-245 Εφαρμογή των προδιαγραφών ετοιμότητας και αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω πυρηνικού κινδύνου και...
Η οδηγία 2013/59/Ευρατόμ [Οδηγία για τους βασικούς κανόνες ασφαλείας - Οδηγία BSS] και η Οδηγία 2014/87/Ευρατόμ (Οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια, NSD) καθορίζουν βασικά πρότυπα και απαιτήσεις ασφάλειας όσον αφορά την προστασία από τις ακτινοβολίες και την πυρηνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας και αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω ακτινοβολίας και πυρηνικού κινδύνου (EP&R). Αυτές οι οδηγίες εισάγουν μια σειρά νέων και ενισχυμένων διατάξεων σε σύγκριση με προηγούμενες Οδηγίες και αυτές καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής του έργου. Η Επιτροπή θα ήθελε να κατανοήσει πλήρως το σκεπτικό και το περιεχόμενο των εθνικών συστημάτων διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, και συγκεκριμένα πώς αυτά θα εφαρμοστούν στην πράξη. Το έργο θα πραγματοποιήσει λεπτομερή επισκόπηση και ανάλυση των υφιστάμενων εθνικών μέτρων εφαρμογής που σχετίζονται με τις Οδηγίες BSS και NS, μέσω λεπτομερούς εξέτασης των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μέτρων μεταφοράς και διοικητικών διαδικασιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
500000.00 EUR
500000.00 EUR
85140000
00
Additional CPV Supplementary CPV
85140000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/07/2020 00:00
05/10/2020 16:00
06/10/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 146-358226
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/07/2020 00:00