Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων, υγείας και...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/008/20
Υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων, υγείας και ασφάλειας και ασφάλειας των τροφίμων
Ο κύριος στόχος αυτού του διαγωνισμού είναι η ανάθεση μίας σύμβασης-πλαισίου με διαδοχική σειρά σε δύο αναδόχους , για διάρκεια 4 ετών, για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με θέματα πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων, υγείας και ασφάλειας και ασφάλειας των τροφίμων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί κάθε επαγγελματικός κίνδυνος για όλο το προσωπικό του EUIPO.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
71317000
ES521
Additional CPV Supplementary CPV
71317200
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/08/2020 00:00
19/10/2020 13:00
23/10/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 160-389216
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/08/2020 00:00