Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the new file “A54 +A55 - Price schedule – updated2.xlsx”, has been published in document library.
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού σχετικά με τα συστήματα ΤΠ της Υπηρεσίας Ε...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OP/LUX/2020/OP/0014
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού σχετικά με τα συστήματα ΤΠ της Υπηρεσίας Εκδόσεων
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού σχετικά με τα συστήματα ΤΠ της Υπηρεσίας Εκδόσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
12000000.00 EUR
12000000.00 EUR
72000000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
72000000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/08/2020 00:00
13/10/2020 14:00
14/10/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 161-391294
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/08/2020 00:00