Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
DIGIT/R2/PO/2014/043 Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/12/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/04/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/R2/PO/2014/043 Cloud-tjenester.
DIGIT/R2/PO/2014/043 Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.
Αγορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
27/12/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
29/04/2015 23:59
06/05/2015 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υπηρεσίες ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους IaaS (υποδομή ως υπηρεσία) Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους IaaS.Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο.
Παρτίδα 2 Υπηρεσίες δημόσιου υπολογιστικού νέφους IaaS (υποδομή ως υπηρεσία) Παροχή υπηρεσιών δημόσιου υπολογιστικού νέφους IaaS.Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με επαναδιεξαγωγή διαγωνισμού.
Παρτίδα 3 Υπηρεσίες δημόσιου υπολογιστικού νέφους PaaS (πλατφόρμα ως υπηρεσία) Παροχή υπηρεσιών δημόσιου υπολογιστικού νέφους PaaS.Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με επαναδιεξαγωγή διαγωνισμού.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 053-091747 Διορθωτικό 17/03/2015 00:00
2015/S 039-065713 Διορθωτικό 25/02/2015 00:00
2015/S 019-029747 Διορθωτικό 28/01/2015 00:00
2014/S 249-440399 Προκήρυξη διαγωνισμού 27/12/2014 00:00