Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκτέλεση καθηκόντων διδασκαλίας και συναφών καθηκόντων ως μέρος του εκπαιδευτικο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/AWD/2020/529
Εκτέλεση καθηκόντων διδασκαλίας και συναφών καθηκόντων ως μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος Σχολικοί Πρέσβεις του...
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναζητά έναν ανάδοχο που θα υποστηρίξει το Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Βέλγιο (εφεξής EPLO - European Parliament Liaison Office) στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, στα καθήκοντα αξιολόγησης του σχολείου και στην υποστήριξη του σχολείου καθώς και σε άλλα σχετικά καθήκοντα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξάγεται από τουλάχιστον έναν δάσκαλο ανά συμμετέχον σχολείο. Σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς θα παρέχονται σεμινάρια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, τον ρόλο και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον τρόπο διδασκαλίας θεμάτων της ΕΕ και άλλα σχετικά θέματα. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών δραστηριοτήτων και θα συμβάλει στην ενίσχυση της ψηφιακής διάστασης του προγράμματος. Σε αυτά τα σεμινάρια θα παρίστανται το προσωπικό του EPLO, ομιλητές εμπειρογνώμονες ομιλητές, ένας ή περισσότεροι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο ανάδοχος στον ρόλο του διαμεσολαβητή και του ειδικού στην εκπαίδευση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://europarl.europa.eu/belgium
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
200,000.00 EUR
200,000.00 EUR
80200000
BE3 / BE2 / BEZ / BE100
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/07/2020 00:00
15/09/2020 23:59
17/09/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 142-348324
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/07/2020 00:00