Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή θέσεων στάθμευσης για την υπηρεσία του BEREC
Αναθέτουσα αρχή:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
BEREC/2020/09/OT
Παροχή θέσεων στάθμευσης για την υπηρεσία του BEREC
Ο Οργανισμός για την Υποστήριξη του BEREC («Υπηρεσία του BEREC») βρίσκεται στη διεύθυνση Zigfrida Annas Meierovica bulvaris 14, LV-1050 Riga, ΛΕΤΟΝΙΑ, που είναι το κέντρο της πόλης. Σε κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας του BEREC δεν υπάρχουν δωρεάν θέσεις στάθμευσης. Καθώς μέρος του προσωπικού έρχεται στο γραφείο με το αυτοκίνητο, η Υπηρεσία του BEREC σκοπεύει να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο τεσσάρων ετών για την προμήθεια θέσεων στάθμευσης σε κοντινή ακτίνα στην Υπηρεσία του BEREC για την κάλυψη της ανάγκης για θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων για το προσωπικό της Υπηρεσίας του BEREC.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
300000.00 EUR
300000.00 EUR
63712400
LV006
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/07/2020 00:00
31/08/2020 23:59
01/09/2020 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 140-343685
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/07/2020 00:00