Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
DIGIT/R2/PO/2014/038 - Υπηρεσίες φωνητικής επικοινωνίας - Voice II.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/12/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/02/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/R2/PO/2014/038.
DIGIT/R2/PO/2014/038 - Υπηρεσίες φωνητικής επικοινωνίας - Voice II.
Παροχή υπηρεσιών φωνητικής επικοινωνίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα συμμετέχοντα ευρωπαϊκά θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
31/12/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
25/02/2015 23:59
04/03/2015 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εξωτερικές φωνητικές επικοινωνίες
Εισερχόμενες και εξερχόμενες εξωτερικές φωνητικές (τηλεφωνικές) επικοινωνίες.
Παρτίδα 2
Λοιπές γραμμές, εξοπλισμός και υπηρεσίες
Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών εξωτερικής επικοινωνίας των τελικών χρηστών/συστημάτων των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ που δεν είναι συνδεδεμένα με το εσωτερικό τηλεφωνικό τους δίκτυο και στις 3 γεωγραφικές περιοχές (Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 251-445709
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/12/2014 00:00