Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έκθεση σε επίπεδο χώρας για υφάσματα τεχνικής χρήσης στη Βραζιλία, τις Ηνωμένες ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/02/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2014/018.
Έκθεση σε επίπεδο χώρας για υφάσματα τεχνικής χρήσης στη Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών για την εκτέλεση έκθεσης σε επίπεδο χώρας (μελέτη) για υφάσματα τεχνικής χρήσης στη Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
30/12/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
09/02/2015 23:59
19/02/2015 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 250-443925 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/12/2014 00:00