Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκτέλεση καθηκόντων διδασκαλίας και συναφών καθηκόντων ως μέρος του Εκπαιδευτικο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/AWD/2020/560
Εκτέλεση καθηκόντων διδασκαλίας και συναφών καθηκόντων ως μέρος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Σχολείο-Πρεσβευτής του...
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Προγράμματος «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναζητά έναν ανάδοχο που θα παράσχει υποστήριξη στο Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Γαλλία (εφεξής EPLO - European Parliament Liaison Office) όσον αφορά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, τα καθήκοντα αξιολόγησης του σχολείου και την υποστήριξη του σχολείου καθώς και άλλα σχετικά καθήκοντα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» διεξάγεται από τουλάχιστον έναν δάσκαλο ανά συμμετέχον σχολείο. Σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς θα παρέχονται σεμινάρια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, τον ρόλο και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον τρόπο διδασκαλίας θεμάτων της ΕΕ και άλλα σχετικά θέματα. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς ως προς τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών δραστηριοτήτων και θα συμβάλει στην ενίσχυση της ψηφιακής διάστασης του προγράμματος. Σε αυτά τα σεμινάρια θα παρίστανται το προσωπικό του EPLO, εξειδικευμένοι ομιλητές, ένας ή περισσότεροι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο ανάδοχος στον ρόλο του διαμεσολαβητή και του ειδικού στην εκπαίδευση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://europarl.europa.eu/france
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300,000.00 EUR
80200000
FR
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/09/2020 00:00
15/10/2020 23:59
19/10/2020 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 172-412804
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/09/2020 00:00