Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με το μέλλον των δεξιοτήτων στις χώρες εταίρου...
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT/20/ETF/0016
Περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με το μέλλον των δεξιοτήτων στις χώρες εταίρους του ETF
Περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με το μέλλον των δεξιοτήτων στις χώρες εταίρους του ETF –«Εξελίξεις/Επαναστάσεις: προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία και η καινοτομία αλλάζουν ή δημιουργούν ανάγκες δεξιοτήτων»Διεθνείς και τοπικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και ποιοτικές έρευνες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
210,000.00 EUR
210,000.00 EUR
79300000
ITC11
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/07/2020 00:00
10/09/2020 10:30
11/09/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 142-348304
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/07/2020 00:00