Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκπαίδευση όσον αφορά τη Διεθνή Βάση δεδομένων Ενιαίων Χημικών Πληροφοριών (IUCL...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/ART/2020/01
Εκπαίδευση όσον αφορά τη Διεθνή Βάση δεδομένων Ενιαίων Χημικών Πληροφοριών (IUCLID - International Uniform Chemical Information Database)
Οι στόχοι της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία διαγωνισμού είναι οι ακόλουθοι:• στόχος 1: ανάλυση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού για την IUCLID και η δημιουργία καταλόγου με τη μορφή πλατφόρμας/πύλης διαχείρισης γνώσης για καταγραφή και παροχή δημόσιας πρόσβασης σε αυτό το υλικό και κάθε νέο περιεχόμενο που παραδίδεται βάσει της παρούσας σύμβασης,• στόχος 2: προετοιμασία τεχνικής τεκμηρίωσης για την υποστήριξη των χρηστών όσον αφορά την προετοιμασία φακέλων φυτοφαρμάκων στη IUCLID και των επιστημόνων (αξιολογητών κινδύνου) κατά την αξιολόγηση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν, [...]• στόχος 3: ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τους ενδιαφερόμενους που συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης ευρωπαϊκών φυτοφαρμάκων σχετικά με τη χρήση της IUCLID για την υποβολή και αξιολόγηση φακέλων φυτοφαρμάκων,• στόχος 4: παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης σε σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς,• στόχος 5: παροχή στήριξης στο γραφείο εξυπηρέτησης της EFSA όσον αφορά τη διατήρηση ενός πόρου για συχνές ερωτήσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
350,000.00 EUR
350,000.00 EUR
73000000
ITH52
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/07/2020 00:00
21/09/2020 14:30
22/09/2020 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 143-350912
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/07/2020 00:00