Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη για την επανεξέταση του καταλόγου των ουσιών υπό περιορισμό στο πλαίσιο τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/06/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.C.2/ETU/2012/0021
Μελέτη για την επανεξέταση του καταλόγου των ουσιών υπό περιορισμό στο πλαίσιο της οδηγίας RoHS 2 (περιορισμός της χρήσης...
Η Επιτροπή προκηρύσσει την προκηρυσσόμενη σύμβαση για την επανεξέταση του καταλόγου των ουσιών υπό περιορισμό του παραρτήματος ΙΙ της νέας οδηγίας 2011/65/EΕ (RoHS 2) σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας.Σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι:— η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση ουσιών βάσει των κριτηρίων της αιτιολογικής σκέψης 10 και του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2, και— η αξιολόγηση των ουσιών που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 10 ενόψει πιθανού μελλοντικού περιορισμού τους.Θα διοργανωθούν διαβουλεύσεις των ενδιαφερόμενων φορέων με στόχο την επίτευξη των ως άνω αναφερόμενων στόχων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
03/05/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/06/2012 23:59
11/06/2012 00:00
18/06/2012 16:00
02/07/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 85-139178 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/05/2012 00:00