Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βοήθεια εμπειρογνωμόνων για την επικοινωνία, ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2020
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
EEA/DIS/R0/20/005
Βοήθεια εμπειρογνωμόνων για την επικοινωνία, ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των χρηστών όσον αφορά την εφαρμογή του οριζόντιου...
Σε αυτή την πρόσκληση υποβολής προσφορών δίνεται έμφαση στην επικοινωνία, στην ευαισθητοποίηση και στις δραστηριότητες αποδοχής εκ μέρους των χρηστών προς υποστήριξη της εφαρμογής της υπηρεσίας παρακολούθησης της ξηράς του προγράμματος Copernicus (CLMS) στον ΕΟΠ και του οριζόντιου συντονισμού της επιτόπιας συνιστώσας του προγράμματος Copernicus στον ΕΟΠ. Ο Οργανισμός έχει ως στόχο την ανάθεση κυρίως εντός του οργανισμού (στις εγκαταστάσεις του EΟΠ) και σε μικρότερο βαθμό σε συμβουλευτικές υπηρεσίες εκτός του οργανισμού (στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή αλλού). Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και υπηρεσίες εντός των κύριων τομέων, της ειδικά διαμορφωμένης επικοινωνίας, της ευαισθητοποίησης και της αποδοχής εκ μέρους των χρηστών, με σκοπό τη βελτίωση της προβολής, της αναγνώρισης, της αποδοχής και επιρροής της υπηρεσίας παρακολούθησης της ξηράς του προγράμματος Copernicus (CLMS) στον ΕΟΠ και των υπηρεσιών και των προϊόντων επιτόπιου συντονισμού μεταξύ των βασικών κοινοτήτων των χρηστών. Οι εμπειρογνώμονες εντός του οργανισμού απαιτείται να συνεργάζονται σε καθημερινή βάση με τις ομάδες Copernicus και Επικοινωνίας του ΕΟΠ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1600000.00 EUR
1600000.00 EUR
79410000
DK011
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα τμήματα 2.1.1 και 2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/07/2020 00:00
31/08/2020 16:00
01/09/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 147-360670 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/07/2020 00:00