Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαδικτυακή εφαρμογή SurvSeaNet: Ζωντανή μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής και γεωεν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/14/2020
Διαδικτυακή εφαρμογή SurvSeaNet: Ζωντανή μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής και γεωεντοπισμός δεδομένων αισθητήρα για έλεγχο αποστολής...
Η διαδικτυακή εφαρμογή SurvSeaNet παρέχει μια υπηρεσία παρακολούθησης της πτήσης ενός RPAS σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής έως και 24 ωρών, στον θαλάσσιο τομέα. Η υπηρεσία παρέχει μία διαδικτυακή διεπαφή χρήστη για ζωντανή ροή του βίντεο από τις κάμερες RPAS και χαρτογράφηση της θέσης και των δεδομένων αισθητήρα σε έναν χάρτη συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Η διαδικτυακή εφαρμογή SurvSeaNet παρέχει επίσης ένα συνεργατικό περιβάλλον για σκοπούς προγραμματισμού, ανάλυσης και σκοπούς υποβολής εκθέσεων σχετικών με αποστολές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1830000.00 EUR
1830000.00 EUR
72000000
PT170
Additional CPV Supplementary CPV
72212520
72212311
72318000
72421000
72212780
72212220
72422000
38221000
72250000
72212328
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/07/2020 00:00
25/09/2020 16:00
29/09/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 147-360667
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/07/2020 00:00