Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών και προμηθειών καθαρισμού
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PROC/2020/02
Παροχή υπηρεσιών και προμηθειών καθαρισμού
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, προμηθειών καθαρισμού και αναλωσίμων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,300,000.00 EUR
1,300,000.00 EUR
90910000
FR1
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/07/2020 00:00
08/09/2020 11:59
08/09/2020 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 147-360669
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/07/2020 00:00