Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των κλήσεων κοινωνικής καινοτομίας που ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/09/2020
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
EMPL/2020/OP/0010
Αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των κλήσεων κοινωνικής καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα της ΕΕ για...
Η μελέτη θα καταγράψει τα δυνατά σημεία/τις αδυναμίες, το καινοτόμο περιεχόμενο, τον μεθοδολογικό σχεδιασμό, την προστιθέμενη αξία στην ΕΕ, την επιρροή στον τομέα της πολιτικής και τη δυνατότητα για αναβάθμιση των κοινωνικών πειραματισμών που διενεργούνται στα πλαίσια του Προγράμματος EaSI. Ένας στόχος είναι η αναγνώριση των ευνοϊκών συνθηκών και των παραγόντων που εμποδίζουν την ανάπτυξη και ενσωματώνουν τις κοινωνικές καινοτομίες/πειραματισμούς. Άλλος στόχος είναι η ανάλυση πιθανών συνεργιών μεταξύ των μελλοντικών δύο αξόνων του ESF+, καθώς και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τα κατάλληλα κριτήρια ανάθεσης, τις σχέσεις διακυβέρνησης και τους πρακτικούς μηχανισμούς για διευκόλυνση της αναβάθμισης και μεταβίβαση των επιτυχημένων σχεδίων που ελέγχονται από την άμεση διαχείριση στην επιμερισμένη διαχείριση.Οι επιπρόσθετες δραστηριότητες που καλύπτονται από αυτόν τον διαγωνισμό αφορούν τη διάδοση των αποτελεσμάτων των κοινωνικών πειραματισμών που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα EaSI, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης ενός πολύ μεγάλου τελικού σεμιναρίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
500000.00 EUR
85320000
00
Additional CPV Supplementary CPV
85320000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/07/2020 00:00
17/09/2020 12:00
18/09/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 147-360688 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/07/2020 00:00