Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ο ρόλος των μικρο-διαπιστευτηρίων στη διευκόλυνση της μάθησης για την απασχόληση
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/DSI/JB-APOULIOU/Micro-credentials_Learning&Employment/006/20
Ο ρόλος των μικρο-διαπιστευτηρίων στη διευκόλυνση της μάθησης για την απασχόληση
Η έρευνα που θα διεξαχθεί σύμφωνα με αυτήν τη σύμβαση θα παρέχει καλύτερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα μικρο-διαπιστευτήρια ως προς την υποστήριξη της συνδεόμενης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση εκπαίδευσης, κατάρτισης και μάθησης. Τα ευρήματα της μελέτης θα προσφέρουν νέες γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μικρο-διαπιστευτηρίων, την επιπρόσθετη αξία τους σε μεμονωμένους μαθητές και εργαζόμενους, καθώς και τον αντίκτυπό τους στα υπάρχοντα προσόντα και τα συστήματα αναγνώρισης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.cedefop.europa.eu
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
450,000.00 EUR
73000000
00
Όροι συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι καλούνται να ανατρέξουν στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/07/2020 00:00
24/09/2020 15:59
28/09/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 147-360668
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/07/2020 00:00