Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προπαρασκευαστική δράση — Έξυπνες αγροτικές περιοχές στον 21ο αιώνα — BIS
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AGRI/2020/OP/0006
Προπαρασκευαστική δράση — Έξυπνες αγροτικές περιοχές στον 21ο αιώνα — BIS
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολόγησε την έναρξη μίας δεύτερης προπαρασκευαστικής δράσης με στόχο τον έλεγχο της υλοποίησης του σχεδίου των «έξυπνων χωριών». Ο γενικός στόχος της δεύτερης προπαρασκευαστικής δράσης είναι η προετοιμασία της εφαρμογής των πρωτοβουλιών έξυπνων χωριών μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2020.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
4000000.00 EUR
4000000.00 EUR
79310000
00
Additional CPV Supplementary CPV
77100000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/08/2020 00:00
12/10/2020 12:00
13/10/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 166-401699
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/08/2020 00:00