Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
EIC Business Acceleration Services - Πρόσβαση σε γεωγραφικές αγορές - Πρόγραμμα ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
RTD/2020/OP/0006
EIC Business Acceleration Services - Πρόσβαση σε γεωγραφικές αγορές - Πρόγραμμα υπερπόντιων εκθέσεων 2.0
Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών θα οδηγήσει σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καινοτομίας (EIC) που είναι ΜΜΕ/νεοσύστατες/επεκτεινόμενες, σε βασικές διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, σε νέες γεωγραφικές αγορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων χωρών στο πρόγραμμα H2020 και στο μελλοντικό Πλαίσιο Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας Horizon Europe.Οι συγκεκριμένοι στόχοι της σύμβασης είναι:• απόκτηση εκθεσιακού χώρου σε εκθέσεις στο εξωτερικό.• δημιουργία εμπορικής και επιχειρηματικής συνεργασίας / εταιρικών σχέσεων μεταξύ των δικαιούχων του EIC και των επιχειρηματικών εταίρων τρίτων χωρών,• βελτίωση της γνώσης των δικαιούχων του EIC για νέες γεωγραφικές αγορές.Αυτό το συμβόλαιο θα βοηθήσει τους δικαιούχους του EIC να δημιουργήσουν επιχειρηματικές συνεργασίες σε περιοχές με ισχυρές ομάδες πελατών και πιθανούς επιχειρηματικούς εταίρους. Αυτό θα αυξήσει τις ευκαιρίες εμπορευματοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το EIC και θα οδηγήσει τους δικαιούχους του EIC να στηρίξουν τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
4,000,000.00 EUR
4,000,000.00 EUR
73200000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79421100
79421200
75112000
79952000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/08/2020 00:00
28/09/2020 12:00
29/09/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 180-433375
Διορθωτικό
16/09/2020 00:00
2020/S 154-376101
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/08/2020 00:00