Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Il modulo di offerta economica (Allegato III.1 - Offerta economica) comporta una formula errata alla linea "totale ingresso". Si prega di utilizzare il nuovo modulo (vedere Libreria di documenti) per la compilazione dell'offerta. The financial tender form (Annex.III.1-05-EN-TRA-00) reports a wrong formula at the row "total for hall". Please use the corrected form (see Document Library) for the submission of the offer.
Τίτλος:
Προμήθεια επίπλων και επίπλωσης για τις κατοικίες του Κοινού Κέντρου Ερευνών - J...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/02/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/04/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OIB.DR.2/PO/2014/079/641.
Προμήθεια επίπλων και επίπλωσης για τις κατοικίες του Κοινού Κέντρου Ερευνών - JRC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ίσπρα VA, Ιταλία.
Η παρούσα σύμβαση έχει στόχο τη σύναψη πολλαπλής σύμβασης-πλαισίου με διαδοχική σειρά για την προμήθεια επίπλων εσωτερικού χώρου για τις κατοικίες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), στην Ίσπρα VA, Ιταλία. Ο ζητούμενος τύπος επίπλων καθώς και οι υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
03/02/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
07/04/2015 17:30
14/04/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 042-070859 Διορθωτικό 28/02/2015 00:00
2015/S 023-037091 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/02/2015 00:00