Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας για τις έδρες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Railways (ERA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/10/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/11/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ERA 2020 06 OP
Υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας για τις έδρες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας για την έδρα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στη Valenciennes στη Γαλλία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
375,000.00 EUR
375,000.00 EUR
79992000
FRE11
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Σημεία αναφοράς
05/10/2020 00:00
16/11/2020 11:00
18/11/2020 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 193-465344
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/10/2020 00:00