Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάλυση και συγκριτική επισκόπηση των πρακτικών συλλογής δεδομένων σχετικά με τη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/02/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/04/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/110.
Ανάλυση και συγκριτική επισκόπηση των πρακτικών συλλογής δεδομένων σχετικά με την ισότητα στην ΕΕ.
Χαρτογράφηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και των πρακτικών σχετικά με τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ισότητα στην ΕΕ, ενημέρωση της έκδοσης «Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο για τα δεδομένα σχετικά με την ισότητα», παραγωγή της έκθεσης «Συγκριτική επισκόπηση της συλλογής δεδομένων σχετικά με την ισότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/02/2015 00:00
08/04/2015 23:59
15/04/2015 23:59
22/04/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 029-048111
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/02/2015 00:00