Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δεδομένα συμμετοχών χαρτοφυλακίου του Ταμείου
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PROC/2020/07
Δεδομένα συμμετοχών χαρτοφυλακίου του Ταμείου
Στόχος της προβλεπόμενης σύμβασης είναι να παρέχουν στην ESMA ένα ευρύ σύνολο ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Αρχής, ήτοι την προστασία των επενδυτών, τις ομαλές συνθήκες της αγοράς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
340,000.00 EUR
340,000.00 EUR
72320000
FR101
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/08/2020 00:00
30/09/2020 11:59
30/09/2020 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 164-397616
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/08/2020 00:00