Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια (TA) για το Πρόγραμμα Συνδεσιμότητας του Πράσινου Ακρωτηρίου
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-001230-001
Τεχνική βοήθεια (TA) για το Πρόγραμμα Συνδεσιμότητας του Πράσινου Ακρωτηρίου
Ο γενικός στόχος αυτής της ανάθεσης είναι (i) να αναλύσει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και το πλαίσιο τιμών στην αγορά για πρόσβαση σε εθνικές και διεθνείς υποδομές μετάδοσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αποτελούν το βασικό δίκτυο του κράτους, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης παραχώρησης του CVTelcom, προσδιορίζοντας με σαφήνεια τα υπάρχοντα κενά και τις γκρίζες περιοχές, καθώς και τους περιορισμούς, και για το σκοπό αυτό να δοθούν συστάσεις που αντιμετωπίζουν τα κενά και τις γκρίζες περιοχές, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και την δυνατότητα εφαρμογής στην εθνική αγορά, και (ii) να αναπτύξει ένα μοντέλο κοστολόγησης για τον καθορισμό τιμών χονδρικής για υπηρεσίες πρόσβασης σε εθνικές και διεθνείς υποδομές μετάδοσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
200000.00 EUR
200000.00 EUR
64000000
CV
Σημεία αναφοράς
25/08/2020 00:00
08/10/2020 23:59
12/10/2020 09:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 164-397618
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/08/2020 00:00