Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τομεακή καθοδήγηση για την εταιρική ευθύνη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/06/2011
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/07/2011
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENTR/11/099
Τομεακή καθοδήγηση για την εταιρική ευθύνη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αντικείμενο είναι η ανάπτυξη ειδικών τομεακών κατευθυντήριων γραμμών για την εταιρική ευθύνη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 3 διαφορετικούς τομείς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/06/2011 00:00
29/07/2011 00:00
29/07/2011 16:00
08/08/2011 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2011/S 110-180711
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/06/2011 00:00