Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note Europol decided to extend the deadline for submission of tender to the 23rd of March 2015 at 23:59 (Local time). Please see Q&A for more information.
Τίτλος:
Υπηρεσίες φιλοξενίας, συνεδριάσεων και σχετικές υπηρεσίες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/02/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/03/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
D/C58/1431.
Υπηρεσίες φιλοξενίας, συνεδριάσεων και σχετικές υπηρεσίες.
Παροχή τακτικών υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν: γραφείο φιλοξενίας και υποδοχής και διαχείριση του καταστήματος δώρων της Europol, γραφείο υπηρεσιών βιβλιοθήκης και εξυπηρέτησης, επιχειρησιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες οργάνωσης συνεδριάσεων και υπηρεσίες υποστήριξης εκδηλώσεων κατόπιν αιτήματος. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 έτη με δυνατότητα 2 ανανεώσεων 1 έτους εκάστη (4 έτη συνολική μέγιστη διάρκεια).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/02/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
16/03/2015 23:59
18/03/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 026-042433 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/02/2015 00:00