Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες παραγωγής χαρτών
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/OP/403/2020/DT
Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες παραγωγής χαρτών
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή χαρτών χαρτογραφικής και πληροφοριακής απόδοσης υψηλής ποιότητας με βάση την εταιρική οπτική ταυτότητα του Frontex. Ο Frontex θα συνάψει μια σύμβαση πολλαπλών υπηρεσιών-πλαισίων με δύο (2) κατ 'ελάχιστον και τρεις (3) κατ 'ανώτατον όριο επιλεγέντες υποψηφίους, με βάση το σχέδιο σύμβασης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες με δυνατότητα παράτασής της δύο φορές κατ' ανώτατο όριο, κάθε φορά για περίοδο 12 μηνών και υπό τους ίδιους όρους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
4000000.00 EUR
4000000.00 EUR
79900000
PL
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/08/2020 00:00
28/10/2020 23:59
29/10/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 209-509254
Διορθωτικό
27/10/2020 00:00
2020/S 184-443223
Διορθωτικό
22/09/2020 00:00
2020/S 167-401800
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/08/2020 00:00