Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστηρικτική μελέτη για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 όσον αφορά τη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA/2020/OP/0007
Υποστηρικτική μελέτη για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 όσον αφορά την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την...
Υποστήριξη της Επιτροπής για την εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
260000.00 EUR
260000.00 EUR
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/09/2020 00:00
16/10/2020 16:00
19/10/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 170-410441
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/09/2020 00:00