Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια προϊόντων διατροφής (ψωμί, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, ψάρι) για την καν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/02/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/04/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OIB.DR.2/PO/2014/091/646.
Προμήθεια προϊόντων διατροφής (ψωμί, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, ψάρι) για την καντίνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ίσπρα VA,...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να συνάψει πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια σε διαδοχική σειρά για την αγορά και την προμήθεια προϊόντων διατροφής για το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ίσπρα.Η προκηρυσσόμενη σύμβαση υποδιαιρείται σε 3 τμήματα:— τμήμα 1: ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας,— τμήμα 2: προϊόντα ζαχαροπλαστικής,— τμήμα 3: φρέσκα, κατεψυγμένα και κονσερβοποιημένα ψάρια.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
11/02/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/04/2015 17:30
16/04/2015 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας
Προμήθεια ψωμιού και προϊόντων αρτοποιίας για την καντίνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην Ίσπρα VA, Ιταλία.
Παρτίδα 2
Προϊόντα ζαχαροπλαστικής
Προμήθεια προϊόντων ζαχαροπλαστικής για την καντίνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ίσπρα VA, Ιταλία.
Παρτίδα 3
Φρέσκα, κατεψυγμένα και κονσερβοποιημένα ψάρια
Προμήθεια φρέσκων, κατεψυγμένων και κονσερβοποιημένων ψαριών για την καντίνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην Ίσπρα VA, Ιταλία.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 029-048108
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/02/2015 00:00