Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/04/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1615
Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του Τμήματος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων...
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη πολλαπλής συμφωνίας-πλαισίου με έξι οικονομικούς φορείς κατ' ανώτατο όριο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που σχετίζονται με την αξιολόγηση. Οι εν λόγω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη μεθοδολογία και τα εργαλεία αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν εκτελέσει πολύπλοκες αξιολογήσεις και ότι διαθέτουν ικανότητα επιλογής κατάλληλων ειδικών στον εν λόγω τομέα που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές και γλωσσικές δεξιότητες για την ολοκλήρωση αναθέσεων αξιολόγησης σε ένα ευρύ φάσμα χωρών, τομέων και προϊόντων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
3200000.00 EUR
3200000.00 EUR
79419000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
73200000
66171000
73220000
79419000
79400000
90713000
92312211
73210000
71356400
79411000
79411100
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/02/2021 00:00
16/04/2021 15:00
19/04/2021 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 060-148172
Διορθωτικό
26/03/2021 00:00
2021/S 033-081036
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/02/2021 00:00