Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please be informed that eSubmission report does not need to be sent anymore, only the signed Declaration on Honour must be sent.
Τίτλος:
Διοικητική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για την λειτουργία ενός ευρωπαϊκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2020/DPR/12155
Διοικητική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για την λειτουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εργαστηρίων, για την έγκαιρη...
Το αντικείμενο της σύμβασης-πλαίσιο είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εργαστηρίων για την έγκαιρη ανίχνευση και επιτήρηση αναδυόμενων και επανεμφανιζόμενων ιογενών νόσων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1395850.00 EUR
1395850.00 EUR
71620000
SE
Additional CPV Supplementary CPV
71600000
72240000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/09/2020 00:00
30/10/2020 16:00
04/11/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 174-419354
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/09/2020 00:00