Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

We would like to inform you that we decided to extend the deadline for tenders' submission to 24/08/2015. Consequently, the opening meeting date will also be postponed to the 31/08/2015, 14:30
Τίτλος:
Προηγμένος σχεδιασμός αποστολών: Ε&Α για ανθεκτικές υπηρεσίες χρονοπροσδιορι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
431/PP/GRO/RCH/15/8380.
Προηγμένος σχεδιασμός αποστολών: Ε&Α για ανθεκτικές υπηρεσίες χρονοπροσδιορισμού EGNSS.
Ο στόχος της σύμβασης είναι διττός: εκτέλεση δραστηριοτήτων Ε&Α για τον προσδιορισμό ανθεκτικών υπηρεσιών χρονοπροσδιορισμού EGNSS και διερεύνηση δυνατοτήτων τυποποίησης και πιστοποίησης για τις εν λόγω υπηρεσίες χρονοπροσδιορισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
16/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
24/08/2015 23:59
31/08/2015 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 137-251428 Διορθωτικό 18/07/2015 00:00
2015/S 114-205915 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/06/2015 00:00