Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για το Γραφείο Πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Οργανισ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHA/2020/704
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για το Γραφείο Πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Ο σκοπός της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η στελέχωση του Γραφείου Πληροφόρησης του ECHA με μια ομάδα υποστήριξης πελατών και η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: εγγραφή, «κωδικοποίηση» και διανομή ερωτημάτων που φτάνουν στον Οργανισμό, στελέχωση του κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου, εγγραφή και αποστολή του ταχυδρομείου και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
600000.00 EUR
79620000
FI1B1
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/09/2020 00:00
20/10/2020 14:00
21/10/2020 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 177-424144
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/09/2020 00:00