Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

A corrigendum to the Contract Notice that will officially announce the cancellation of the procurement procedure is under publication in the OJEU. The cancellation will be valid once the contract notice corrigendum is published A new procurement procedure with revised documents and with the relevant clarifications already published in the present procedure will be published as soon as possible.
Τίτλος:
Εκτέλεση δοκιμών και ελέγχων ρυθμιστικού χαρακτήρα σε οδικά οχήματα για εποπτεία...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/01/2021
Κατάσταση:
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Πληροφορίες
JRC/IPR/2020/OP/1823
Εκτέλεση δοκιμών και ελέγχων ρυθμιστικού χαρακτήρα σε οδικά οχήματα για εποπτεία της αγοράς
Ο κανονισμός (ΕΕ) 858/2018 σχετικά με την εποπτεία της αγοράς οδικών οχημάτων ορίζει την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διενεργεί δοκιμές και ελέγχους κανονιστικού χαρακτήρα σε οδικά οχήματα για να εκτιμήσει τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς κανονισμούς έγκρισης τύπου. Η ΓΔ Ανάπτυξης (DG-GROW,) υπεύθυνη για τον φάκελο, και το ΚΚΕρ συμφώνησαν ότι η Μονάδα Βιώσιμων Μεταφορών (C.4) της Διεύθυνσης Ενέργειας, Μεταφορών και Κλίματος (Dir C-C.4) του ΚΚΕρ θα είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες δοκιμών σε οχήματα τόσο για τις εκπομπές όσο και για πτυχές που σχετίζονται με την ασφάλεια που προβλέπονται από τον κανονισμό. Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην ανάθεση της φυσικής εκτέλεσης των δοκιμών και, όταν είναι απαραίτητο, στην παροχή των οχημάτων και των εξαρτημάτων για δοκιμές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
8700000.00 EUR
71600000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/11/2020 00:00
22/01/2021 16:00
25/01/2021 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ρυθμιστικές δοκιμές και έλεγχοι
Εκτέλεση ελέγχων ρυθμιστικού και πειραματικού χαρακτήρα.
Παρτίδα 2
Δοκιμές και έλεγχοι ηλεκτρικής ασφάλειας
Εκτέλεση ρυθμιστικών και πειραματικών ελέγχων στην ηλεκτρική ασφάλεια.
Παρτίδα 3
Δοκιμές και έλεγχοι υδρογόνου
Εκτέλεση ρυθμιστικών και πειραματικών ελέγχων σε συστήματα υδρογόνου.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 243-600429
Διορθωτικό
14/12/2020 00:00
2020/S 227-555208
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/11/2020 00:00