Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τακτικά μαθήματα εκπαίδευσης οδήγησης για ομάδα εγγύς προστασίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/03/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/2020/OP/0024
Τακτικά μαθήματα εκπαίδευσης οδήγησης για ομάδα εγγύς προστασίας
Παρτίδα 1: βασική εκπαίδευση οδήγησης και εκπαίδευση προστατευτικής οδήγησης και επανεκπαίδευση,Παρτίδα 2: οδήγηση εκτός δρόμου και οδήγηση με προστασία περιοχής υψηλού κινδύνου και επανεκπαίδευση,Παρτίδα 3: αμυντικοί και επιθετικοί φυσικοί ελιγμοί με όχημα και επανεκπαίδευση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
3
Συμφωνία πλαίσιο
560000.00 EUR
80000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/03/2021 00:00
03/05/2021 15:00
05/05/2021 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Βασική εκπαίδευση οδήγησης και εκπαίδευση προστατευτικής οδήγησης και επανεκπαίδευση
Βασική εκπαίδευση οδήγησης και εκπαίδευση προστατευτικής οδήγησης και επανεκπαίδευση.
Παρτίδα 2
Εκπαίδευση οδήγησης εκτός δρόμου και οδήγησης με προστασία περιοχής υψηλού κινδύνου και επανεκπαίδευση
Εκπαίδευση οδήγησης εκτός δρόμου και οδήγησης με προστασία περιοχής υψηλού κινδύνου και επανεκπαίδευση.
Παρτίδα 3
Αμυντικοί και επιθετικοί φυσικοί ελιγμοί με το όχημα και επανεκπαίδευση
αμυντικοί και επιθετικοί φυσικοί ελιγμοί με όχημα και επανεκπαίδευση.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 059-148046
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/03/2021 00:00