Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πιλοτικό σχέδιο: Λύσεις ώστε να καταστούν προσπελάσιμα τα φράγματα των Σιδηρών Π...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2020/OP/0037
Πιλοτικό σχέδιο: Λύσεις ώστε να καταστούν προσπελάσιμα τα φράγματα των Σιδηρών Πυλών για τον οξύρρυγχο του Δούναβη
Οι στόχοι αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι η αξιολόγηση τεχνικών λύσεων για το άνοιγμα μιας διαδρομής μετανάστευσης για τον οξύρρυγχο στα υδροηλεκτρικά φράγματα των Σιδηρών Πυλών στον ποταμό Δούναβη στα σύνορα μεταξύ Ρουμανίας και Σερβίας. Δεν υπάρχει σχεδιασμός ή λύση έτοιμη προς χρήση και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των φραγμάτων (μεταξύ των μεγαλύτερων στην Ευρώπη), το μέγεθος των ψαριών (έως 7 μέτρα) καθώς και το τοπικό έδαφος που περιβάλλει τις Σιδηρές Πύλες, το σχέδιο απαιτεί καινοτόμες προσεγγίσεις. Το έργο θα έχει σαφή προστιθέμενη αξία στην ΕΕ, καθώς θα συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, της οδηγίας για τους οικοτόπους καθώς και της Σύμβασης της Βέρνης. Θα προωθήσει επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2000000.00 EUR
2000000.00 EUR
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79314000
90700000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/09/2020 00:00
19/10/2020 16:00
21/10/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 180-433373
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/09/2020 00:00