Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo armato post-teso per la piatt...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία έναρξης:
08/09/2020
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
24/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2020/MVP/1936-ExA
Realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo armato post-teso per la piattaforma esterna nord dell’edificio 48
Si informa che la presente non è un bando di gara, ma una pubblicazione che annuncia l'intenzione dell'amministrazione aggiudicatrice di pubblicare una futura procedura negoziata di basso o medio valore.

Costruzione di una piattaforme esterna all'edificio 48 del CCR impiegata per la costruzione e la demolizione di campioni sperimentali di grandi dimensioni testati nel laboratorio ELSA del CCR. Gli edifici sperimentali che vengono costruiti e demoliti sulla piattaforma, vengono trasportati da e verso il laboratorio per mezzo di speciali rulli (procedura unica per questo tipo di laboratorio), pertanto le piattaforme devono avere un'ottima planarità e l'assenza di giunti. Per questa ragione la piattaforma deve essere realizzata con calcestruzzo post-teso che consente la realizzazione di superfici piane senza giunti di dilatazione e limita quindi i problemi riscontrati con le piattaforme precedenti. Al contempo, il Centro Comune di Ricerca (JRC) intende proporre l'utilizzo di materiali sostenibili per la realizzazione di questa piattaforma. La capacità di utilizzare materiali secondari (aggregati riciclati) costituisce un ulteriore aspetto importante al fine di realizzare un'economia circolare dei materiali da costruzione nel rispetto delle priorità del Green Deal.
Εργασίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
45000000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
45000000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
08/09/2020 00:00
24/09/2020 00:00
25/09/2020
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.