Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτες για τη στήριξη της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας στους τομείς της αν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/02/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/04/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
PP-02161-2014.
Μελέτες για τη στήριξη της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας, της δέσμευσης και...
Στόχος της παρούσας πολλαπλής σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή προς τη Διεύθυνση Ενέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας μιας εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης υψηλής ποιότητας για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας και του υψηλού επιπέδου τεχνικών υπηρεσιών προς υποστήριξη της Διεύθυνσης κατά τον προγραμματισμό και την προετοιμασία των πολιτικών πρωτοβουλιών και των νομοθετικών και προγραμματικών προτάσεων της Ένωσης στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά στη μη πυρηνική ενέργεια, ειδικότερα αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και την καθαρή καύση άνθρακα. Οι απαιτούμενες υπηρεσίες αφορούν τους τομείς πολιτικής και τεχνικής ανάλυσης και θα παραδοθούν με τη μορφή μελετών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/02/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/04/2015 17:00
17/04/2015 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 044-075251
Διορθωτικό
04/03/2015 00:00
2015/S 036-060449
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/02/2015 00:00