Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

*** In view of Covid-19, applications for participation also accepted by email. See "criteria" document ***
Τίτλος:
Παροχή ασφάλισης και βοήθειας σε σχέση με ταξίδια που σχετίζονται με την εργασία
Αναθέτουσα αρχή:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
PMO/2020/RP/0004
Παροχή ασφάλισης και βοήθειας σε σχέση με ταξίδια που σχετίζονται με την εργασία
Παροχή ασφάλισης και συνδρομής σε σχέση με ταξίδια που συνδέονται με την εργασία προς όλα τα πρόσωπα που ταξιδεύουν για λογαριασμό ή κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής καλούμενα «όργανα») με αυτή τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
3,500,000.00 EUR
3,500,000.00 EUR
66510000
BE10
Σημεία αναφοράς
23/09/2020 00:00
Άνευ αντικειμένου
20/10/2020 17:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 185-445505
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/09/2020 00:00