Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Γλωσσική αναθεώρηση ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου σε όλες τις ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Institute for Gender Equality
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FWC EIGE/2020/OPER/11
Γλωσσική αναθεώρηση ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ εκτός από τα αγγλικά
Το αντικείμενο της σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών που σχετίζονται με την γλωσσική αναθεώρηση από εμπειρογνώμονες για δημοσιεύσεις και κείμενα του δικτυακού τόπου που παράγονται από το EIGE στα αγγλικά και μεταφράζονται σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
177000.00 EUR
79821100
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/09/2020 00:00
16/10/2020 14:00
19/10/2020 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Γλωσσική αναθεώρηση ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου σε γλώσσες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης
Το αντικείμενο της σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών που σχετίζονται με την γλωσσική αναθεώρηση από εμπειρογνώμονες για δημοσιεύσεις και κείμενα του δικτυακού τόπου που παράγονται από το EIGE στα αγγλικά και μεταφράζονται σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.Ειδικότερα:Παρτίδα 1: Γλώσσες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης:1) Γερμανογενείς γλώσσες: δανικά, ολλανδικά, γερμανικά και σουηδικά,2) Ουραλικές γλώσσες: εσθονικά, φινλανδικά και ουγγρικά,3) Κελτικές γλώσσες: ιρλανδικά.
Παρτίδα 2
Γλωσσική αναθεώρηση ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου σε γλώσσες της Ανατολικής Ευρώπης
Ο συνολικός στόχος είναι η διασφάλιση ότι οι δημοσιεύσεις και/ή τα κείμενα στον ιστότοπο του EIGE είναι ευαισθητοποιημένα ως προς τη διάσταση του φύλου, σαφή, ευανάγνωστα και έλκουν το ενδιαφέρον των φορέων χάραξης πολιτικής και των κοινών που δεν αποτελούνται από ειδικούς σε άλλες γλώσσες εκτός των αγγλικών.Ειδικότερα:Παρτίδα 2: Γλωσσική αναθεώρηση ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου σε γλώσσες της Ανατολικής Ευρώπης:1) Σλαβικές γλώσσες: βουλγαρικά, κροατικά, τσεχικά, πολωνικά, σλοβακικά και σλοβενικά,2) Βαλτικές γλώσσες: λετονικά και λιθουανικά.
Παρτίδα 3
Γλώσσες Δυτικής και Νότιας Ευρώπης
Το αντικείμενο της σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών που σχετίζονται με την γλωσσική αναθεώρηση από εμπειρογνώμονες για δημοσιεύσεις και κείμενα του δικτυακού τόπου που παράγονται από το EIGE στα αγγλικά και μεταφράζονται σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.Ειδικότερα:Παρτίδα 3: Γλώσσες Δυτικής και Νότιας Ευρώπης:1) Λατινογενείς γλώσσες: γαλλικά, ιταλικά, πορτογαλικά, ρουμανικά και ισπανικά,2) Ελληνική γλώσσα: ελληνικά,3) Αφρο-ασιατική γλώσσα: μαλτέζικα.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 183-440966
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/09/2020 00:00