Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συλλογή κυριότερων εθνικών εκτελέσεων αποφάσεων σχετικά με τα ΔΔΙ
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/014/20
Συλλογή κυριότερων εθνικών εκτελέσεων αποφάσεων σχετικά με τα ΔΔΙ
Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η σύναψη απευθείας σύμβασης για τη συλλογή των κυριότερων εθνικών εκτελέσεων αποφάσεων που σχετίζονται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
357,000.00 EUR
357,000.00 EUR
79100000
ES521
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/09/2020 00:00
28/10/2020 13:00
30/10/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 181-435945
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/09/2020 00:00